Zgodnie z harmonogramem rekrutacji składanie podań (formularz podania) oraz kserokopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w rekrutacji  uzupełniającej (tylko do klas, w których będą wolne miejsca ogłoszone przez Szkolną Komisję Egzaminacyjną w dniu 14 lipca 2017 r.), będzie możliwe w terminie od 10 sierpnia do 14 sierpnia 2017 r. w godzinach pracy sekretariatu.