Na mocy porozumienia zawartego z VI L.O. im. T. Reytana część egzaminów pisemnych będzie przeprowadzonych przez wspólne Komisje. Egzaminy te przeprowadzone będą w siedzibie VI L.O. zgodnie z ogólnym harmonogramem maturalnym. W związku z powyższym na egzaminy z niżej wymienionych przedmiotów zgłaszacie się do Reytana (Wiktorska 30/32, tel. sekretariat : 22 8441368):

Filozofia poziom rozszerzony w nowej formule,

Język angielski poziom dwujęzyczny w nowej formule,

Język francuski poziom podstawowy w nowej formule,

Historia sztuki w nowej formule,

Język rosyjski poziom rozszerzony w nowej formule,

Język rosyjski poziom podstawowy w nowej formule,

Język włoski poziom rozszerzony w nowej formule,

Język angielski poziom rozszerzony w starej formule

Pozostałe egzaminy piszecie w Kochanowskim. "Nowa formuła" oznacza formę egzaminu od 2015 roku. Pamiętajcie o zabraniu z sobą dowodu tożsamości oraz (do Reytana) świadectwa ukończenia Liceum. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt.