W ramach mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka - Mateusz Jaszczuk uczeń klasy 1e zaprojektował i skonstruował statek powietrzny zdolny do lotu w stratosferę. W dniu 10 czerwca 2017 roku dwa balonu uniosły aparaturę na wysokość ponad 35 tysięcy metrów. Lot sfilmowany został przez dwie kamery, dane o położeniu zapisywał nadajnik GPS, dokonywany był również pomiar temperatury. Minimalna zarejestrowana temperatura to - 43 C na wysokości 17 tysięcy metrów. Na skutek spadku ciśnienia atmosferycznego wraz ze wzrostem wysokości, średnica balonu z 1,87m wzrosła do 7,23m, co spowodowało jego pęknięcie. Maksymalna osiągnięta prędkość to około 200km/h, a średnia - około 30km/h. Sonda przebyła trasę o długości 130km i wylądowała zaledwie 30km od miejsca wypuszczenia, co pozwoliło na jej odzyskanie. Filmy z obu kamer dostarczają niezapomnianych wrażeń i są zachętą do kontynuowania projektu.