... Kochanowszczaków zaniepokojonych porządkami w drzewostanie na terenie Liceum. Są to dawno zaplanowane i realizowane we współpracy z Dzielnicowym Wydziałem Ochrony Środowiska działania konserwacyjne. Wiele drzew jest starych i chorych, przez to słabych, zagrażających bezpieczeństwu i drzewom jeszcze zdrowym. Po uporządkowaniu terenu podejmiemy akcję nowych nasadzeń aby zachować charakter uroczego dziedzińca szkolnego. Przy okazji, bardzo jestem zbudowany Waszą troską i zaniepokojeniem o kierunek rozpoczętych prac. Biję się w piersi za brak wcześniejszego komunikatu w tej sprawie.